KLÁRA HORÁČKOVÁ

Mechanický billboard Mirror

Rozměry 260 × 510 × 238 cm Rok výroby 2013 Médium/materiál aluminium, zrcadla, motor, technické prvky Výroba vlastní Web Foto Jan Kuděj Text DK

Anotace

Objekt vznikl jako reakce na přesycenost umělými vizuálními podněty. Považujeme za přirozené trávit velké množství času ponořeni do představ někoho jiného, mnohdy takto strávený čas dokonce převažuje a vědomé hranice mezi osobním a cizím, vnuceným nebo i virtuálním a „reálným“ se stírají. Namísto prezentování manipulativního reklamního obrazu obrací billboard divákovu pozornost zpět do reality. Ani tento pohled však není věrný. Díky pohybu zrcadlových lamel vzniká dojem koláže, reality složené ze segmentů. Odraz se rozkládá a skládá v opakujících se cyklech, každý nový obraz je pouhou variací na realitu, je sice podobný jako předchozí, ale nikdy stejný.

Životopis

Klára Horáčková (* 1980) absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde studovala Ateliér skla a Ateliér sochařství. V rámci své umělecké praxe často vyjadřuje nápady za pomoci skla a všech forem a technik, které tento materiál umožňuje. Pracuje však s různými materiály a médii, od menších soch a objektů, přes konceptuální pohyblivé instalace, po nová média. V letech 2008–2013 pracovala jako vedoucí Sklářské dílny, pak od roku 2011 jako Asistentka ve Studiu skla na UMPRUM v Praze. Na jaře 2015 se stala vedoucí ateliéru Transformation in Glass Studio na Prague Institute, NC State European Center v Praze.

Další dílo
Objekt Yes name od LUBA BAKIČOVÁ