ADAM ŽELEZNÝ

Nádoby Výbuch č. 357, Výbuch č. 370, Výbuch č. 368

Rozměry 37 cm, 35 cm, 40 cm Rok výroby 2019 Médium/materiál porcelán Výroba vlastní Foto Adam Železný Archive Text DK

Anotace

Principy recyklace a udržitelnosti se ve sklářském průmyslu uplatňují stále častěji, v oblasti keramiky to však v Česku neplatí. Adam Železný se to snaží vlastní cestou řešit v experimentech výbuchů, kdy materiál tvaruje způsobem, který ponechává prostor náhodě, a vytváří jedinečné a neopakovatelné tvary – nádoby – anebo provádí pokusy s recyklováním střepů, tj. odpadu z výroby, které znovu použije v nové směsi. Tímto způsobem nastiňuje nové možnosti průmyslové produkce.

Životopis

Adam Železný ( 1986) klade důraz na akci, která jeho práci staví na pomezí užitého a volného umění. Nádoby ze série Blast (od r. 2014 dosud) vznikly detonací a jejich tvar je výsledkem řízené exploze masy keramiky. Performativní byla také audiovizuální instalace složená z tenkých porcelánových plátů a elektroniky Tabula Rasa (2017), a úspěch zaznamenala i kolekce Wrought Bowls* (2013) uplatňující staré řemeslné postupy v kontextu současného designu. Je absolventem Střední průmyslové školy keramické v Bechyni a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Během svých postgraduálních studií na UMPRUM (2017–2022) pracoval na tématu udržitelnosti ve výrobě stolního nádobí. Momentálně tamtéž pracuje jako post-doc, a věnuje se tématům cirkulární ekonomiky, recyklaci keramických materiálů, a metodě Posuzování životního cyklu v produkci užitkového porcelánu.

Další dílo
Skleničky a váza Symboll limit.ed. pro Lasvit od LLEV